Tîm Ymchwil

O’r chwith i’r dde: Dr Emily Underwood-Lee, Dr Lena Šimić, Georgina Biggs, Dr Jennifer Verson

Rydyn ni’n dîm academaidd o Artistiaid/Ymchwilwyr sydd wedi ymrwymo i ddod â damcaniaeth foesegol ffeministaidd, famol i galon ein harferion a’n meddwl beirniadol. O’n gwahanol safbwyntiau rydyn ni’n cydweithio ar y project ymchwil hwn fel modd o gwestiynu, hwyluso a chynhyrchu gwybodaeth sy’n datgelu mewnwelediadau ar y famol fel y cyflwr byw o fod yn fam, gan wneud cyfraniad unigryw i’r maes astudio.


Mae Emily yn Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru, Caerdydd. Mae hi hefyd yn ymarferydd perfformio, ac yn fam i ddau o blant. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar amlygu straeon personol gan fenywod na chlywir yn aml, y mae’n bosibl bod eu lleisiau wedi’u gwthio i’r ymylon neu eu hanwybyddu. Mae’n ystyried y gwahaniaeth y gall clywed y storïau hyn ei wneud ym maes polisi, ymarfer a bywyd bob dydd i’r adroddwr a’r gwrandäwr. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn straeon am y famol, rhywedd, iechyd/salwch a threftadaeth. Mae’n codi cwestiynau ynghylch sut mae rhywedd yn cael ei greu a sut y gall y corff benywaidd gael ei gyflwyno a’i gynrychioli mewn perfformiadau.  Mae ei pherfformiadau diweddar wedi canolbwyntio ar sut i gyflwyno’r corff ôl-driniaethol y mae canser wedi gadel ei ôl arno, straeon a phrofiadau rhianta, adrodd straeon ac iechyd/salwch, a pherfformio’r famol. 
www.emilyunderwoodlee.wordpress.com


Dr Lena Šimić – Cyd-Ymchwilydd
simicl@edgehill.ac.uk
01695 650794

Mae Lena yn Ddarllenydd mewn Drama ym Mhrifysgol Edge Hill, Ormskirk. Mae hi’n uniaethu fel mam/artist, ymarferydd perfformio trawswladol, actifydd celf, addysgydd ac ysgolhaig. Ar hyn o bryd mae Lena yn ymchwilio i berfformio cyfoes ac astudiaethau mamol. Mae Lena wedi cyflwyno ei hymarfer a’i hymchwil celf mewn amrywiaeth o gylchgronau academaidd (Performance Research, Contemporary Theatre Review, n.paradoxa, RiDE, Feminist Review, Studies in the Maternal) ac mewn amrywiol leoliadau a gwyliau celf. Mae Lena wedi cyhoeddi chwe llyfr artist gan gynnwys Maternal Matters and Other Sisters (2009), 4 Boys [for Beuys] (2016) a 10 The Institute for the Art and Practice of Dissent at Home (2019). Yn ddiweddar, mae hi wedi cyhoeddi drama Threee Conversations  (2019) gyda’i phlant Neal a Sid ar gyfer Climate Change Theatre Action.
https://lenasimic.art/


Georgina Biggs – Cynorthwyydd Ymchwil

Mae Georgina’n gwneud PhD ym Mhrifysgol Royal Holloway. Mae ei thraethawd ymchwil The Voice of the Pelvis: A Menstrual Embodiment yn archwilio’r corff mislifol mewn hyfforddiant ôl-Grotowskiaidd i berfformwyr (corfforol). Hyfforddwyd Georgina mewn gwaith theatr ensemble o ddwyrain Ewrop gyda Song of the Goat Theatre, ac yn ddiweddarach bu’n ymwneud â gwaith symud, amgylcheddol, di-arddull Helen Poynor. Mae’r ddau ddylanwad hyn yn cyfuno yng ngwaith ei chwmni SheWolf sy’n archwilio’r rhyng-gysylltiadau rhwng tir, corff a llais. Mae gwaith SheWolf yn dilyn damcaniaeth foesegol famol o gyd-ddibyniaeth, gan ymestyn y ffurf ensemble i gynnwys y byd y tu hwnt i’r dynol fel aelod byw a gweithgar ohoni. Gan barchu gwerthoedd rhoi a derbyn gofal, mae’n ymarfer sy’n cael ei lywio gan yr amgylchedd a’r famol – gyda bod ‘mewn perthynas’ yn cael ei hyrwyddo fel rhywbeth sy’n ganolog i les y ddynol ryw.
www.shewolfspirit.com


Dr Jennifer Verson – Cynorthwyydd Ymchwil
Versonj@edgehill.ac.uk

Mae ymchwil Jennifer yn dwyn ynghyd ei gwaith fel ymarferydd perfformio, gyda diwinyddiaeth gyd-destunol ac astudiaethau heddwch.  
Mae ei gwaith yn adeiladu dealltwriaeth newydd o botensial perfformio ar gyfer atgyweirio cymdeithasol, yn enwedig yn dilyn canlyniadau hil-laddiad, caethwasiaeth a gwladychiaeth. Cwblhaodd ei PhD yn ddiweddar yn y Centre for Trust, Peace, and Social Relations ym Mhrifysgol Coventry lle derbyniodd ysgoloriaeth United Nations Alliance of Civilizations. Hi yw aelod sefydlu a Chyfarwyddwr Artistig Migrant Artists Mutual Aid (MaMa). Mae hi’n aelod o’r Cylch Cynghori ar Berfformio Mamol, mae hi wedi ymuno â’r prosiect fel Cynorthwyydd Ymchwil i gefnogi datblygiad llyfr wedi’i olygu, ag enw cychwynnol Mothering: Processes, Practices and Performance. Ei chyfraniad yw ‘Maternal Performance as Peacebuilding’. 

https://migrantartistsmutualaid.org/