Cyhoeddiadau

*Mae pob dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

Llyfrau a phenodau:

Erthyglau:

Briffiad Polisi:

Gwefannau/blogiau:

Podlediadau:

Cyfweliadau:

Perfformiadau:

  • Three Conversations (gyda Neal a Sid Anderson) (2020) drama fer am actifyddiaeth hinsawdd, wedi ei chomisiynu gan Climate Change Theatre Action, perfformiwyd yn rhan o, ac i’w chyhoeddi yn,  Lighting the Way CCTA Anthology.
  • Kicking Up Our Heels (2019) wedi ei greu a’i gyflwyno yn Ysbyty  Great Ormund St gan Brian Lobel ac Emily Underwood-Lee mewn cydweithrediad â Caroline Moore (GOSH Arts), Anna Ledgard ac Emily Speed. Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Lloegr
  • Who wants another baby? (2017) ffilm gan yr Institute for the Art and Practice of Dissent at Home, wedi ei chyflwyno yn Žena – trudnica – majka: zelene sfere i nekropolitike / Woman – Expectant – Mother: arddangosfa green spheres and necropolitics yng Nghanolfan Ddiwylliannol Novi Zagreb.
  • Medea/Mothers’ Clothes (2004 – 2017) perfformiad hunangofiannol, a berfformiwyd gyntaf yn y Bluecoat, Lerpwl, yn 2004, a’i ail-greu ar gyfer Studio 12, Bratislava, Slovakia yn Chwefror 2016 ac yn y Festival of Ideas ym Mhrifysgol Edge Hill, DU, Mehefin 2017.
  • 42 Among the Gormleys (2016) perfformiad mamol safle-benodol (mewn cydweithrediad â theulu ar gyfer pen-blwydd yn 42 oed) Traeth Crosby, Lerpwl, Tachwedd 2016, hefyd yn rhan o arddangosfa Bringing Up the Future yng Nghanolfan Myfyrwyr Prifysgol Zagreb, Chwefror 2017.
  • Full Term (2014) ffilm (9 munud) yn rhan o arddangosfa The Egg the Womb the Head and the Moon yn Artsmill yn Hebden Bridge, Mai 2014; arddangosfa 1+1 yn Galerija Kazamat yn Osijek, Croatia, 2014, ac arddangosfa Bringing Up the Future yng Nghanolfan Myfyrwyr Prifysgol Zagreb, Chwefror 2017.
  • Friday Records: Dyddiadur ar-lein A Document of Maternity Leave (2014) yn cynnwys delweddau, fideos a thestun, hefyd yn cynnwys Friday Records Live Art Event, perfformiad am famolaeth yn cynnwys testun wedi’i recordio, delweddau, fideo a gweithredu perfformiadol. Dublin Live Art Festival, Oriel MART, Dulyn, Iwerddon, Awst 2016.
  • Patience (2009 – 2014) wedi ei greu a’i berfformio gan Emily Underwood-Lee.
  • Sid Jonah Anderson gan Lena Simic (2008), perfformiad gyda Sid y babi, yn portreadu llafur beunyddiol mamolaeth, MAP Live, Carlisle.
  • Contemplation Time: A Document of Maternity Leave (2007 – 2008) testun a ffotograffau, a gyflwynwyd hefyd fel tudalennau artist n.paradoxa: International Feminist Art Journal, 22, tt. 79-83, 2008.

Ymgynulliadau: